Privacy statement 

Bij jouw bezoek aan www.werkenbijroyalfassin.nl heb je de mogelijkheid om jouw persoonlijke gegevens achter te laten. In dit privacy statement licht Royal Fassin toe wat er vervolgens met deze gegevens gebeurt en wat jouw rechten zijn.

Verwerking van persoonsgegevens

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt onze website wel bepaalde cookies die technische gegevens over jouw gebruik van de website verzamelen, zonder dat je daardoor te identificeren bent. De website www.werkenbijroyalfassin.nl biedt je wel de mogelijkheid om jouw persoonlijke gegevens achter de laten, bijvoorbeeld door het invullen van het sollicitatieformulier. Het gebruik maken van deze mogelijkheid is geheel vrijwillig. Indien je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je daarmee toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Deze gegevens zullen door Royal Fassin vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de werving en selectie in het kader van de sollicitatieprocedure bij Royal Fassin. Op deze wijze kun je gemakkelijk via www.werkenbijroyalfassin.nl solliciteren.

Met het inzenden van jouw gegevens ga je ermee akkoord dat deze gedurende een jaar voor bovengenoemde doeleinden zullen worden bewaard, ook indien je uiteindelijk niet werkzaam zal zijn voor Royal Fassin. Indien je hier niet mee akkoord gaat, kun je een verzoek indienen tot het verwijderen van jouw gegevens. Dit verzoek kun je per email indienen: hr@royalfassin.com.

Beveiligingsmaatregelen

Uiteraard doet Royal Fassin er alles aan om jouw gegevens optimaal te beveiligen. Na het uploaden van jouw gegevens bewaart Royal Fassin deze in een beveiligde database, overeenkomstig de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent gegevensverwerking. Bovendien hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de gegevens. Jouw gegevens zullen louter en alleen beschikbaar zijn voor Royal Fassin en Royal Fassin zal jouw gegevens dan ook niet zonder jouw voorafgaande toestemming doorgeven aan derden en/of aan ondernemingen behorend tot haar groep die zich buiten het toepassingsgebied van de Europese privacy wet- en regelgeving bevinden, tenzij Royal Fassin daartoe is verplicht op grond van de wet.

Jouw rechten

Je kunt altijd jouw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Indien je jouw gegevens aan Royal Fassin verstrekt, heb je bovendien te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, een verzoek te doen tot rectificatie van jouw gegevens of een verzoek te doen tot verwijdering van jouw gegevens. Ook staat het je te allen tijde vrij om de beperking van de verwerking van jouw gegevens in te roepen, gebruik te maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid en gebruik te maken van jouw recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Om van bovengenoemde rechten gebruik te maken kun je een email sturen naar hr@royalfassin.com.

Tot slot kun je in geval van klachten je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging

Royal Fassin behoudt zich de bevoegdheid voor tot wijziging van dit Privacy statement. Het verdient dan ook aanbeveling dit Privacy statement met enige regelmaat na te lezen.

Navigatie