Bedrijfswaarden van Royal Fassin

Wat zijn de bedrijfswaarden van Royal Fassin? Wij denken dat het handig is om deze met jou te delen. Ze vertellen namelijk iets over de drijfveren van jouw ― misschien wel ― toekomstige werkgever. En zo kun je beter inschatten of jij en Royal Fassin goed bij elkaar passen. 

In 2010 kregen we een koninklijke onderscheiding. Sindsdien noemen we ons ― in alle bescheidenheid ― Royal Fassin. Dat betekent dus ook dat we jou een koninklijke werkplek willen bieden. Toch is deze onderscheiding voor ons meer dan een titel. Het staat wat ons betreft voor langetermijnvisie, vertrouwen, betrouwbaarheid en sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Deze eigenschappen vind je terug in onze bedrijfswaarden. 

Waar wij voor staan 

Passie 

We hebben passie voor snoepgoed dat blije en vreugdevolle momenten creëert. Wij innoveren daarom met verantwoord snoep dat in de eerste plaats voor een glimlach zorgt. Op z’n minst. Want een uitgelaten, vrolijke uitbarsting bij het zien of proeven van onze producten, mag natuurlijk ook. Dat is passie! 

Passie
Respect


Respect

We tonen altijd respect voor de mens en onze planeet. Inspanningen om onze ‘ecologische footprint’ te verkleinen hebben betrekking op zowel het product als het productieproces. Daarnaast hechten wij waarde aan liefdadigheidsinitiatieven op lokaal niveau, zoals Bergh in het Zadel. Maar zeker ook op wereldwijde schaal. Onze betrokkenheid bij SOS Kinderdorpen is daarvan een voorbeeld. 


Continue verbetering

We hebben als bedrijf een lange geschiedenis. Dat we zover zijn gekomen komt doordat we in staat zijn geweest om ons steeds aan te passen aan een veranderende omgeving. We blijven daarom scherp innoveren om nog vele jubilea te vieren met ons familiebedrijf. 

Continue verbetering
Onafhankelijkheid


Onafhankelijkheid

Royal Fassin is een onafhankelijk bedrijf met eigen zeggenschap. Onafhankelijkheid geeft ons vrijheid en laat ons in generaties denken in plaats van in volgende maanden. Met deze langetermijnvisie kijken we ook naar de relaties met al onze belanghebbenden. 

Navigatie